zedoeb

U okviru aktivnosti Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u 2023. godini koje se tiču uspostavljanja međuinstitucionalne saradnje sa svim subjektima koji imaju obavezu da postupaju po odredbama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH, Emir Bašić, v.d. direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom je zajedno sa svojim suradnicima 26.09.2023. godine održao radne sastanake sa predstavnicima Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnog suda u Zenici i Općinskog suda u Zenici.

Sastanku u Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona su prisustvovali Vesna Kaknjo, glavna kantonalna tužiteljica sa saradnicima. Ispred Kantonalnog suda u Zenici na sastanku održanom sa predstavnicima Agencije prisustvovala je Snježana Čolaković, predsjednica suda, dok je u Općinskom sudu u Zenici sastanak održan sa Dženanom Brković, predsjednicom suda sa saradnicima.

Na sastancima se razgovaralo o nastavku primjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine i međuinstitucionalnoj saradnji prilikom donošenja i provođenja odluka o oduzimanju imovinske koristi u skladu s odredbama istog Zakona.

Jedna od tema sastanaka je bila i stručna edukacija iz područja finansijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, te su sugovornici upoznati sa planiranim aktivnostima Agencije vezanim za ovu nadležnost u narednom periodu.

Predstavnici sve tri pravosudne institucije su istakli da će dati punu podršku Agenciji prilikom implementacije zakonom predviđenih nadležnosti koje se tiču preuzimanja i upravljanja oduzetom imovinom, te su takođe iskazali spremnost za pomoć i podršku u implementaciji aktivnosti Agencije vezanih za stručnu edukaciju. 

Pošto Agencija ima značajnu ulogu u samom krivičnom postupku, koja se ogleda u osiguranju imovine koju joj nadležni sud povjeri, očuvanju njene vrijednosti i upravljanju istom u smislu sigurnosti i integriteta imovine, namjene i staranja do konačne odluke suda, odnosno završetka samog postupka, u razgovorima je dogovorena maksimalna saradnja u budućem periodu radi što kvalitetnije primjene Zakona u smislu adekvatnog provođenja odluka o oduzimanju nezakonitno stečene imovine krivičnim djelom.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

FEDERALNA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM

Put života 2, 71000 Sarajevo

telefon: +387 33 407 350

fax: +387 33 210 532

info@fazuoi.gov.ba

Sva prava pridržana - Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom
Design and development SIK computers

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.

Saznajte više