Sektor za planiranje, informisanje i edukaciju

U Sektoru za planiranje, informisanje i edukaciju, vrše se poslovi koji se odnose na:

 • provođenje stručnih istraživanja i sačinjavanje analize, studijsko-analitičkih materijala, tematskih informacija, statističkih prikaza iz nadležnosti Agencije koji služe kao osnova za planiranje i programiranje rada;
 • rad na izradi i razvoju aplikacija i baza podataka, te utvrđivanju oblika ulaznih i izlaznih informacija potrebnih za izradu analitičkih i statističkih izvještaja;
 • izrada godišnjeg plana rada Agencije,
 • izrada i praćenje provedbe strateških i operativnih ciljeva Agencije,
 • učestvovanje u izradi prijedloga Strategije i Akcionog plana za njeno izvršenje,
 • koordiniranje i praćenje provođenja Strategije i Akcionog plana, te davanje mišljenja i preporuka za njihovo efikasnije provođenje,
 • pružanje podrške nadležnim državnim organima u provođenju poslova međunarodne saradnje iz domena upravljanja oduzetom imovinom nezakonito stečenom krivičnim djelom, kao i poslova koji se odnose na implementaciju, koordinaciju i praćenje međunarodnih projekata i aktivnosti, te programiranja i provođenja tehničke pomoći EU i drugih međunarodnih organizacija,
 • učestvovanje u provođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole Agencije,
 • obavljanje poslova koji su u vezi sa zahtjevima za slobodan pristup informacijama,
 • saradnja sa nadležnim organima, službama za informisanje i drugim predstavnicima javnog informisanja;
 • planiranje i organiziranje obuka iz oblasti finansijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom,
 • izrada godišnjeg plana obučavanja i osposobljavanja državnih službenika i namještenika Agencije,
 • priprema i izdavanje nastavnih i pedagoških materijala iz područja finansijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom,
 • vođenje evidencija o organiziranim obukama i završenim edukacijama policijskih i državnih i nosilaca pravosudnih funkcija,
 • iniciranje i davanje preporuka za unapređenje pravnih propisa iz nadležnosti Sektora
 • obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti Sektora.
Pomoćnica direktora
Hanadi Karić
Telefon: 033/407-345
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

FEDERALNA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM

Put života 2, 71000 Sarajevo

telefon: +387 33 407 350

fax: +387 33 210 532

info@fazuoi.gov.ba

Sva prava pridržana - Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom
Design and development SIK computers

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.

Saznajte više