Sektor za pravne, kadrovske poslove i analizu

U Sektoru za pravne, kadrovske poslove i analizu obavljaju se sljedeći poslovi:

 • praćenje primjene zakona, drugih propisa i općih akata i s tim u vezi izrada prijedloga pravnih propisa i po potrebi drugih općih akata, uključujući njihove izmjene i dopune, te upućivanje u daljnju proceduru usvajanja,
 • vršenje poslova pružanja stručne pomoći u poslovima vezanim za upravljanje oduzetom imovinom nezakonito stečenom krivičnim djelom,
 • pružanje konsultantske pomoći pri sačinjavanju prijedloga kupoprodajnih ugovora, ugovora o najmu, zakupu, čuvanju, korištenju i održavanju oduzete imovine kao i sačinjavanju prijedloga odluka o prodaji, poklonu, uništenju i drugim modalitetima upravljanja oduzetom imovinom;
 • zastupanje Agencije u sudskim i drugim postupcima u kojima se Agencija pojavljuje kao stranka u postupku,
 • kontrola primjene Zakona o zaštiti tajnih podataka,
 • prikupljanje od nadležnih institucija podataka, statističkih izvještaja i drugih informacija, te sudskih odluka iz postupaka za oduzimanje imovinske koristi sa ciljem obrade, analize i sačinjavanja izvještaja, te uočavanja trendova u vršenju krivičnih djela iz kojih se pribavlja imovinska korist,
 • publikovanje rezultata analiza u području provođenja zakona ili drugih propisa o finansijskim istragama i oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, te obavještavanje nadležnih institucija o navedenom,
 • učestvovanje u provođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole Agencije,
 • vršenje kancelarijskog i arhivskog poslovanja,
 • izrada planova kadrovskih potreba Agencije,
 • upravljanje ljudskim resursima,
 • vođenje personalne evidencije i drugih evidencija od značaja za radno-pravni status državnih službenika i namještenika Agencije,
 • priprema rješenja o pravima i dužnostima iz radnog odnosa državnih službenika i namještenika zaposlenih u Agenciji,
 • iniciranje i davanje preporuka za unapređenje pravnih propisa iz nadležnosti Sektora,
 • obavljanje drugih poslova iz nadležnosti Sektora.
Pomoćnik direktora
Benaris Čosić
Telefon: 033/407-344
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

FEDERALNA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM

Put života 2, 71000 Sarajevo

telefon: +387 33 407 350

fax: +387 33 210 532

info@fazuoi.gov.ba

Sva prava pridržana - Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom
Design and development SIK computers

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.

Saznajte više