IMG 0064

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom i Sudska policija u Federaciji Bosne i Hercegovine su danas u Neumu potpisali Sporazum o saradnji koji prije svega ima za cilj adekvatnu implementaciju Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sporazum su u ime navedenih institucija potpisali Emir Bašić, v.d. direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i Dženad Grošo, direktor Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Cilj danas potpisanog Sporazuma je da se odluke sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine vezane za privremeno ili trajno oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom izvrše na efikasan i siguran način, odnosno da Agencija i Sudska policija vrše zajedničke pripremne aktivnosti i razmjenu operativnih informacija kako bi u skladu sa ovlaštenjima i obavezama proisteklim iz sudske odluke postavljeni zadaci bili realizirani u cjelosti i blagovremeno.

Sporazum uključuje i odredbe koje se tiču osiguranja imovinske koristi privremenom mjerom, gdje će Sudska policija u skladu sa rješenjem suda pružiti pomoć u provođenju sudskih odluka Agenciji, kojom prilikom će stvariti potrebne sigurnosne uslove za nesmetano provođenje sudske odluke i sigurnost učesnika u postupku izvršenja.

Također, ovim sporazumom je utvrđeno i organiziranje zajedničkih edukacija službenika Sudske policije, uposlenika Agencije i drugih relevantnih osoba sa ciljem pravilnog i efikasnog djelovanja u provedbi sudskih odluka vezanih za oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, kao i zajedničko djelovanje prema organima zakonodavne i izvršne vlasti sa ciljem uspostavljanja adekvatnog pravnog okvira potrebnog za rješavanje pitanja potrebnih za efikasnu realizaciju sudskih odluka o oduzimanju nezakonito stečene imovine.

Direktor Sudske policije je ukazao na važnost saradnje institucija nadležnih za provedbu sudskih odluka kojima se oduzima nezakonito stečena imovina što predstavlja bitan segment u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Također, direktor Grošo je ukazao i na potrebu istovremenog jačanja kapaciteta kako Sudske policije, tako i Agencije sa ciljem stvaranja preduslova za potpunu implementaciju seta antikorupcionih zakona u Federaciji BiH.

Potpisivanjem ovog sporazuma stvorit će se potrebni preduvjeti za izvršenje sudskih odluka vezanih za oduzimanje imovinske koristi u smislu odredbi Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, odnosno uspostavljanja efikasnije međusobne saradnje Agencije i Sudske policije iz drugih zakonom utvrđenih nadležnosti Agencije i Sudske policije, istakao je Bašić.

Predstavnici obje institucije su na kraju zaključili da ovaj događaj predstavlja još jedan korak ka jačanju saradnje i partnerstva u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, te da će Agencija i Sudska policija, kao institucije koje su nadležne za provođenje sudskih odluka, u cilju prevazilaženja dosadašnjih problema i budućih izazova u radu, dodatno jačati saradnju sa pravosudnim institucijama, što će se intezivirati kroz buduće zajedničke edukacije, koordinacijske sastanke i druge aktivnosti koje za cilj imaju unapređenje sveukupnih rezultata.

Inače, ovaj okrugli sto je organizovan u saradnji sa Organization for Security and Co – operation in Europe (OSCE), čiji predstavnici su osim službenika Agencije i Sudske policije prisustvovali na istom.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

FEDERALNA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM

Put života 2, 71000 Sarajevo

telefon: +387 33 407 350

fax: +387 33 210 532

info@fazuoi.gov.ba

Sva prava pridržana - Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom
Design and development SIK computers

Pravila o kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje. Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića.

Saznajte više