Saopštenja

Saopštenja /March 21, 2024

PREDSTAVNICI AGENCIJE UČESTVUJU NA OKRUGLOM STOLU “ELEKTRONSKE PLATFORME ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM”

Predstavnici Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom danas prisustvuju okruglom stolu na kojem su predstavljene elektronske platforme za upravljanje oduzetom imovinom. Događaj se održava Sofiji, Bugarska u organizaciji Bugarske komisije za oduzimanje nezakonito stečene imovine (CIAF) i Sekretarijata BAMIN-a (Balkanska međuagencijska mreža za upravljanje imovinom).


Okrugli sto je dio Aktivnosti 3 projekta pod nazivom "Jačanje kapaciteta nadležnih organa u Bugarskoj u pogledu povrata i upravljanja imovinom stečenom krivičnim djelom". Ova inicijativa, finansirana od strane Programa "Unutrašnji poslovi" Norveškog finansijskog mehanizma 2014. – 2021. ima za cilj da postavi regionalnu elektronsku platformu koja će omogućiti diskusiju i analizu o pitanjima vezanim za povrat imovine stečene krivičnim djelom.
Događaj je okupio predstavnike 12 jurisdikcija, uključujući i međunarodne eksperte iz Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, a glavni fokus je bila diskusija o razvoju i kontinuiranom funkcionisanju elektronskih platformi za upravljanje oduzetom imovinom. 


Ova aktivnost predstavlja nastavak unapređenja efikasnosti i efektivnosti sistema za povrat imovine od kriminalnih aktivnosti, jačanje antikorupcijskih sistema, praćenje, otkrivanje i oduzimanje imovine stečene kriminalom, povećanje kapaciteta agencija za upravljanje oduzetom imovinom unapređujući informatičku infrastrukturu.


V.d. direktor Bašić je održao i radni sastanak sa Anetom Dimitrovom, direktoricom CIAF-a, sa kojom je razgovarao o nadležnostima dvije agencije, trenutnim aktivnostima, te budućim izazovima u radu. Agencija će nastaviti aktivnosti na unapređenju dalje saradnje sa međunarodnim partnerima u oblasti borbe protiv korupcije i kriminala, kao i u ostvarivanju ciljeva zajedničkih projekata i inicijativa, kazao je Bašić.