Novosti

Novosti /March 19, 2024

VIJEĆE EVROPE PREDSTAVLJA IT SISTEM POSVEĆEN UPRAVLJANJU ODUZETOM IMOVINOM

Predstavnici Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom danas prisustvuju radionici o najboljim praksama u upravljanju imovinom i Case management sistemu, koju organizuje Vijeće Evrope.


Vijeće Evrope u okviru projekta “Suzbijanje korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini” aktivno sudjeluje u jačanju povjerenja u vladavinu prava i demokratiju.  Ključna komponenta ove inicijative uključuje sveobuhvatne napore u borbi protiv ekonomskog kriminala i pridržavanje međunarodno priznatih standarda. 


Jedna od značajnih aktivnosti u okviru ovog projekta odnosila se na provođenje dubinske analize i konsultacija sa Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom, te razvoj poslovnih zahtjeva i preporuka za uspostavu IT sistema posvećenog upravljanju imovinom u Agenciji.


Na radionici su predstavljene platforme za razmjenu najboljih praksi u sistemima upravljanja imovinom i upravljanja slučajevima, kao i glavni nalaz provedene procjene potreba, te je predstavljen najučinkovitiji sistem upravljanja, odnosno Tehnički dokument i opis projektnog zadatka sa tehničkom specifikacijom za nabavku softvera i hardvera za potrebe Agencije.  


U ovom tehničkom dokumentu date su preporuke Agenciji za uspostavu baze podataka sistema za upravljanje predmetima i imovinom. U njemu su detaljno obrađeni zahtjevi poslovanja u svrhu pružanja podrške Agenciji putem konkretnih IT rješenja koja će biti kreirana u vidu sistema za upravljanje imovinom radi unapređenja tehničkih mogućnosti prilikom upravljanja imovinom, te procesa i aktivnosti vezanih za oduzetu imovinu. Tehnički dokument sadrži prijedlog potrebne hardverske infrastrukture i mogućnosti za hosting, te daje pregled ranjivosti i pitanja koja se mogu javiti u budućnosti.


Ova radionica predstavlja važan korak ka jačanju borbe protiv korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini, kao i unapređenju sistema upravljanja imovinom u regionu.