Novosti

Novosti /February 23, 2024

PREDSTAVNICI PROJEKTA EU4JUSTICE U POSJETI FEDERALNOJ AGENCIJI ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM

Emir Bašić, v.d. direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom danas se sastao sa Isabelle Arnal, voditeljicom proketa „EU4Justice: Podršku profesionalnom pravosuđu i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u BiH“ i gosp. Pierre-Louis Bazin, projekt menadžerom, kako bi razgovarali o budućoj saradnji i nastavku zajedničih napora u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala kroz oduzimanje i upravljanje nezakonito stečenom imovinom krivičnim djelom.

V.d. direktor Bašić se zahvalio gđi Arnal na dosadašnjoj podršci, te predstavio nove mogućnosti projektne saradnje koje bi doprinijele jačanju kapaciteta Agencije i drugih subjekata koji učestvuju u postupku oduzimanja imovinske koristi stečene krivičnim djelom.

Voditeljica projekta gđa Arnal istakla je kako su pravni stručnjaci iz EU4Justice spremni podijeliti svoja iskustva, mišljenja i pozitivne prakse, te da je zajednički cilj svih napredak BiH prema EU integracijama. Podržala je rad Agencije, te iskazala značaj iste u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom je vrlo važan dio postupka za oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, kazala je Arnal.

Inače, Faza II Projekta EU4Justice je trogodišnji projekat kojeg finansira Evropska unija, a implementira Expertise France u saradnji s Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju i Ibero-američkom fondacijom za upravu i javne politike i koja ima za cilj dalje usklađivanje pravosudnog sistema BiH s evropskim standardima i pravnom stečevinom EU kroz jačanje vladavine prava i to prvenstveno kroz jačanje nezavisnosti, kvalitete, efektivnosti, odgovornosti, efikasnosti u sektoru pravde i rezultatima u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije.

Na kraju sastanka je zaključeno da ovaj susret predstavlja još jedan korak ka jačanju međunarodne saradnje i partnerstva u borbi protiv nezakonitih aktivnosti, te će obezbijediti temelj za dalje korake u jačanju institucionalnih kapaciteta i efikasnog upravljanja oduzetom imovinom.