Novosti

Novosti /November 18, 2023

Predstavnici TI BiH u posjeti Agenciji

Emir Bašić, v.d. direktor Federalne agencija za upravljanje oduzetom imovinom sastao se jučer sa predstavnicima Transparency International BiH (TI BiH) Ivanom Korajlić i Amelom Šarić kojom prilikom su razgovarali o uspostavljanju saradnje, kao i budućim aktivnostima u oblasti trasparentnog upravljanje oduzetom imovinom, integriteta uposlenih, te monitoringa nad sprovođenjem procesa upravljanje od strane javnosti i građana.


Tokom sastanka izražena je spremnost Federalne agencija za upravljanje oduzetom imovinom da unaprijedi saradnju sa nevladinim sektorom u cilju ponovne društvene upotrebe oduzete imovine, te ukazane potrebe za aktivnijim angažmanom Transparency International BiH, s ciljem praćenja izrade izmjena i dopuna Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine i izrade prijedloga Strategije za oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, kao i Akcinog plana za njeno izvršenje.


Zajednička ocjena učesnika sastanka je da je potrebno poboljšanje odgovornosti i integriteta u radu Agencije kroz poduzimanje svih potrebnih mjera koje se odnose na unapređenje standarda upravljanja, nivoa transparentnosti i odgovornosti u radu u cilju promovisanja borbe protiv korupcije, vladavine prava i neophodnih reformi za sprečavanje korupcije.