Novosti

Novosti /November 18, 2023

Vijeće Evrope unaprjeđuje kapacitete Agencije

Emir Bašić, v.d. direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom sastao se danas sa predstavnicima Vijeća Evrope / Ured u Sarajevu, Majom Muminagić i ekspertom iz informacionh tehnologija, gdin-om Elvisom Cirkom sa kojima je razgovarao o budućim aktivnosti vezanim za projekat za suzbijanje korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini. 


Ovaj projekat teži jačanju kapaciteta institucija u prevenciji i suzbijanju ekonomskog kriminala sa fokusom na prevenciju korupcije, jačanju supervizije u borbi protiv pranja novca/borbi protiv finansiranja terorizma i sprovođenju preventivnih mjera, kao i jačanju kapaciteta za efikasno oduzimanje nezakonito stečene imovine.


U cilju poboljšanja uticaja i održivosti projekta na prevenciji ekonomskog kriminala i potpunog zadovoljavanja potreba korisnika, slični projekti, jedan finansiran od strane Evropske unije/Vijeća Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku III” i  jedan od dobrovoljnih doprinosa,  se implementiraju komplementarno. 


Inače, “Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku” je projekat vrijedan 41 milion eura i predstavlja zajedničku inicijativu Evropske unije i Vijeća Evrope koja omogućava zemljama zapadnog Balkana i Turskoj da ispune svoje reformske agende u oblasti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije, kao i usklađivanje sa evropskim standardima, što je takođe prioritet za proces proširenja Evropskoj uniji.


Ekspert iz informacionih tehnologija Vijeća Evrope će pružiti konsultantske usluge Agenciji fokusirane na preduzimanje sveobuhvatne analize i naknadnu izradu detaljnog dokumenta koji će poslužiti kao osnova za razvoj IT sistema za upravljanje oduzetom imovinom. Uspostava jedne savremene baze podataka, kao i upravljanja sa podacima koji se nalaze u istoj bi doprinijelo razvoju transparentnosti i usaglašenosti razmjene podataka i informacija u svrhu prikupljanja tačnih i pouzdanih statističkih informacija o svim pitanjima vezanim za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, a u konačnici ostvarivanja efikasnije elektronske razmjene podataka sa zemljama u Evropskoj uniji i regiji po pitanjima vezanim za upravljanje oduzetom imovinom.


Kroz ovu saradnju, Agencija doprinosi zajedničkim naporima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ka izgradnji integriteta institucija i jačanju pravne sigurnosti. Upravljanjem oduzetom imovinom, Agencija ostvaruje ključnu ulogu u unaprjeđenju transparentnosti i odgovornosti, te očekujemo da će naša saradnja unaprijediti efikasnost i kapacitete u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, te doprinijeti sveobuhvatnom razvoju pravosudnih sistema kako u Bosni i Hercegoivni, tako i u regionu zapadnog Balkana.
Zahvaljujemo se Vijeću Europe na prilici za učešće u ovom važnom projektu i radujemo se daljoj uspešnoj saradnji, kazao je Bašić.