Novosti

Novosti /November 15, 2023

Emir Bašić, v. d. direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom prisustvuje obilježavanju 20 godina primjene UNCAC konvencije za borbu protiv korupcije

Emir Bašić, v. d. direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom danas je prisustvovao Radno – konsultativnom sastanku Savjetodavnog tima za reviziju i koordinaciju implementacije Konvencije Ujedinjenih naroda za borbu protiv korupcije (UNCAC) u Bosni i Hercegovini.


UNCAC Savjetodavni odbor koji treba da prati provedbu UNCAC-a u Bosni i Hercegovini organizuje Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u saradnji sa Transparency International u Bosni i Hercegovini. Inače, Savjetodavni odbor okuplja predstavnike tijela za sprječavanje korupcije sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, predstavnike Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, predstavnike Ministarstva pravde Bosne i Hercegvoine, te kredibilne nevladine organizacije. 


Na sastanku Savjetodavnog tima, u okviru Panela I i Panela II govoreno je o formatu Savjetodavnog tima, te načinu rada Savjetodavnog tima za reviziju i koordinaciju implementacije UNCAC-a u Bosni i Hercegovini. Takođe je predstavljen i dinamički plan aktivnosti za narednu godinu, te uspostavi sistema izvještavanja o provedenim aktivnostima.


Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom ostaje posvećena brojnim globalnim i regionalnim konvencijama, vodećim principima, preporukama i deklaracijama o borbi protiv korupcije, te postupa u skladu sa strateškim okvirom u borbi protiv korupcije Bosne i Hercegovine, odnosno Smjernicama za strateško planiranje antikorupcijskih politika u Bosni i Hercegovini.