Novosti

Novosti /November 10, 2023

Američka ambasada u posjeti Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom

Jučer je Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom imala čast primiti visoku delegaciju iz Ambasade Sjedinjenih američkih država, koja je posjetila Agenciju kako bi razgovarali o zajedničkim naporima u borbi  protiv kriminala, korupcije i oduzimanju imovine povezane s nelegalnim aktivnostima.


Delegacija Ambasade SAD-a, predvođena gosp. Frankom Bradsherom, američkim pravnim savjetnikom u Ambasadi i gosp. Almirom Smajlijem, pravnim savjetnikom, izrazila je snažan interes za saradnju s Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom u cilju jačanja vladavine prava i smanjenja kriminalnih aktivnosti. Tokom posjete, razgovaralo se o različitim aspektima saradnje, uključujući razmjenu informacija, obuku osoblja i zajedničke operacije.


Emir Bašić, v. d. direktor Agencije izrazio je zadovoljstvo posjetom i istaknuo važnost takvih međunarodnih partnerstava u postizanju zajedničkih ciljeva. Ovaj posjet predstavnika Ambasade SAD-a predstavlja važan korak prema jačanju naše saradnje i razmjene iskustava. Nastavit ćemo raditi zajedno kako bismo oduzeli imovinu povezanu s nezakonitim aktivnostima, upravljali istom, te nastavili educirati nositelje pravosudnih funkcija po ovom pitanju, čime bismo efikasno pridonijeli borbi protiv kriminala, uz pomoć Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja je pokazala intezivniji angažman i odlučnost u efikasnoj borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kazao je Bašić. 


Dogovoreno je da će ova posjeta rezultirati konkretnim akcijama i projektima koji će doprinijeti borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i unaprijediti vladavinu prava u obje zemlje, a kao rezultat ovog susreta, Agencija i Ambasada izražavaju svoju odlučnost za daljnje zajedničke aktivnosti.