Novosti

Novosti /November 03, 2023

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom nastavlja aktivnosti na edukacijama sudija i tužilaca

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine organizovala je dvodnevnu obuku „Izazovi kod primjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federacije Bosne i Hercegovine”, koja je nastavak aktivnosti koje Agencija realizuje u okviru zakonske nadležnosti koja se odnosi na edukaciju iz područja financijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

 

Edukaciji koja je održana od 02. do 03. novembra 2022. godine u Neumu su prisustvovali predstavnici kantonalnih tužilaštava, kantonalnih i općinskih sudova, policijskih agencija, te agencija koje postupaju u skladu sa Zakonom.

 

Tokom dvodnevnog skupa tužitelji Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Samir Selimović i Darko Soldat su prezentovali najvažnije institute Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, sa osvrtom na izazove u provođenju finansijskih istraga u praksi kroz praktične primjere, a razgovarano je i o iskustvima u primjeni posebnih istražnih radnji u postupcima  oduzimanja imovinske koristi.

 

Prisutni učesnici su takođe upoznati sa postupanjem policijskih organa u postupku za oduzimanje imovinske koristi – učestvovanjem u financijskoj istrazi, kao i o praktičnim primjerima financijskih istraga, a sutkinja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Sanela Rondić i predsjednica Kantonalnog suda u Širokom Brijegu Katica Artuković su govorile o praktičnim primjerima privremenih mjera osiguranja.

 

Po prvi put je predstavljen i rad Agencije, gdje su učesnici imali priliku od predstavnika Agencije da čuju kako se to preuzima i upravlja oduzetom imovinom, koji su izazovi u postupanju službenika Agencije, kao i dobre prakse.

 

U završnici edukacije, Emir Bašić, v.d. direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom je najavio nastavak aktivnosti koje se odnose na edukacije iz oblasti financijskih istraga i oduzimanja nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, koje će doprinijeti jačanju pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini, te će biti ključno za dugoročnu borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, čime će se jačati povjerenje javnosti u institucije, kao temelj pravde i vladavine zakona.