Saopštenja

Saopštenja /December 12, 2022

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom u okviru Međunarodnog dana borbe protiv korupcije obilježila 09. Decembar - Dan Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom  u saradnji sa Uredom Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (UNODC) je u Sarajevu, u okviru Međunarodnog dana borbe protiv korupcije obilježila 09. Decembar - Dan Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, te je tim povodom organiziran svečani prijem za predstavnike pravosudne zajednice u Bosni i Hercegovini (predstavnike Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, predsjednike kantonalnih sudova, glavne kantonalne tužioce, predsjednike općinskih sudova i dr.), predstavnike Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (ministri, zamjenici i dr.), rukovodne službenike policijskih agencija u Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine, Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, te druge predstavnike domaćih i međunarodnih institucija sa kojima Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom sarađuje u svom radu.

Svečanost se održala u prostorijama hotela Walter, koji predstavlja simboliku prvog slučaja oduzimanja imovinske koristi stečene krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federacije Bosne i Hercegovine.

Svečani prijem je svojim obraćanjem otvorio direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom gosp. Vinko Jakić koji je ukazao na najbitnije aktivnosti i rezultate u radu Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u proteklom periodu, te naglasio kako samo saradnja između svih ključnih aktera, odnosno pravosudnih institucija i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, u postupku oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom predstavljaju ključ uspješnog razvoja pravosudnog sistema u skladu sa evropskim principima.

Direktor Jakić je istakao kako efikasna borba protiv korupcije, organiziranog kriminala, terorizma i drugih formi savremenog kriminala iziskuje sveobuhvatan pristup i strategije koje uključuju oduzimanje prihoda i dobiti koji proističu iz ovih djela ili su namijenjeni njihovom izvršenju. To je imperativ i cilj prema kojem države regiona danas zajednički putuju. Nezaobilazan korak u ostvarenju tog cilja su kapaciteti za staranje i upravljanje sa imovinom koja je predmet oduzimanja.

 

Gosp. Tomislav Ćurić iz Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini je pozdravio spremnost Agencije u uspostavljanju što efikasnijeg sustava oduzimanja nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, te istakao kako je Delegacija EU spremna pomoći svim institucijama u jačanju kapaciteta u borbi protiv korupcije, dok je gosp. Alen Gagula, šef Ureda  Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (UNODC) u BiH u svom obraćanju rekao da je obilježavanje Dana Agencije na današnji dan početak obilježavanja 20-godišnjice borbe protiv korupcije koju provodi UNODC pod nazivom „Ujedinimo svijet protiv korupcije“. Aktivnosti koje provodi Agencija ocjenio je izuzetno značajnim za uspješan razvoj pravosudnog sistema u skladu sa evropskim principima.

 

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine gosp. Halil Lagumdžija, je  ukazao da je danas rad pravosuđa na svim nivoima u Bosni i Hercegovini nezamisliv bez Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, iz kojih razloga je potrebno kontinuirano raditi na jačanju kapaciteta ove važne institucije.

Nakon uvodnog obraćanja, prisutnima je prikazan kratki film o radu Agencije koji je predstavio

Misiju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, odnosno da osigura na profesionalan i učinkovit način, u skladu sa međunarodno priznatim standardima i najboljim praksama evropske unije, provedbu procesa preuzimanja i upravljanja privremeno i trajno oduzetom imovinom, sačini stručne analize iz područja oduzimanja imovinske koristi, kao i edukaciju profesionalaca iz područja finansijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

 

Niko ne može zadržati imovinsku korist koju je pribavio krivičnim djelom.

 

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom će u narednom periodu svojim kapacitetima na odgovarajući način kao i do sada ispunjavati svoju Viziju: Pravedno društvo u kojem se kriminal neće isplatiti.