Saopštenja

Saopštenja /November 10, 2022

Stručni edukativni skup

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužioca Federacije Bosne i Hercegovine (CEST) i United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) je u Neumu od 07-10.11.2022. godine organizovala Stručni edukativni skup na temu: “Izazovi kod primjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federacije Bosne  i Hercegovine i u svrhu prijedloga Strategije za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine i Akcionog plana za njeno izvršenje”.

 

Stručnom edukativnom skupu prisustvovali su glavni tužioci i zamjenici glavih tužioca Kantonalnih tužilaštava, predsjednici Kantonalnih sudova i njihovi zamjenici, kao i rukovodioci Agencija za provedbu zakona, te predstavnici akademskih institucija i međunarodnih zajednica.

Cilj Stručnog edukativnog skupa jeste da najistaknutiji stručnjaci iz oblasti, komentarima, prijedlozima, sugestijama i temeljem diskusija daju svoj doprinos u vezi nedoumica primjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, kao i manjkavostima  trenutačnih zakonskih rješenja po pitanju oduzimanja imovinske koristi, a sve u svrhu što uspješnijeg planiranja aktivnosti u 2023. godini.

 

 

Na Stručnom edukativnom skupu također je dat prijedlog da Federalno pravobranilaštvo dobije aktivnu ulogu prilikom isticanja prigovora trećih lica kako bi ta ista lica uključio u parnični postupak te isti mogli da dokažu zakonitost imovine.

 

Učesnici Stručnog edukativnog skupa su predstavili izazove sa kojima se suočavaju institucije koje postupaju u skladu sa Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, te prepoznali prioritetne i ključne procese za definisanje nadležnosti i odgovornosti, potrebne u procesu izrade.