Saopštenja

Saopštenja /October 05, 2022

Okrugli sto

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom u saradnji s UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime, je u Neumu od 03 – 05.10.2022. godine, organizovala Okrugli sto u svrhu izrade prijedloga Strategije za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine i Akcionog plana za njeno izvršenje, koji je okupio predstavnike pravosudnih i policijskih institucija, te akademske zajednice. 

U uvodnom obraćanju gosp. Josip Grubeša, ministar Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, je naglasio kako samo saradnja između svih ključnih aktera, odnosno pravosudnih institucija i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, u postupku oduzimanja nezakonito stečene imovine krivičnim djelom predstavljaju ključ uspješnog razvoja pravosudnog sistema u skladu sa evropskim principima, dok je gosp. Constantine Palicarsky, regionalni savjetnik za borbu protiv korupcije, aktivnosti koje provodi Agencija ocjenio izuzetno značajnim za uspješan razvoj pravosudnog sistema u skladu sa evropskim principima.

Strategija i Akcioni plan će kao dokument predstaviti jedinstvenu politiku u oblasti oduzimanja i upravljanja nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine, i kao takav sadržavat će provodive, jasne i konkretne ciljeve, koji uvažavaju sve specifičnosti administrativnog uređenja i društva u Federaciji Bosne i Hercegovine i isti će biti usklađeni sa međunarodnim standardima, obavezama iz ratificiranih konvencija sa domaćim zakonodavstvom, ali i bazirani na dobrim, domaćim i međunarodnim praksama.

Tokom trodnevnog skupa prezentirana su iskustva Republike Sjeverne Makedonije u izradi Strategije i Akcionog plana, kao i potrebni koraci ka izradi Strategije za oduzimanje imovinske koristi i okvira Akcionog plana za izvršenje Federacije Bosne i Hercegovine 2023 – 2027. godine. Učesnici Okruglog stola su predstavili izazove sa kojima se suočavaju institucije koje postupaju u skladu sa Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, te prepoznali prioritetne i ključne procese za definisanje nadležnosti i odgovornosti, potrebne u procesu izrade.
Osim predstavnika UNODC-a, navedenoj aktivnosti prisustvovali su i predstavnici Delegacije EU, koji su kao predstavnici međunarodnih institucija pružili punu podršku aktivnostima koje provodi Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom.

Okrugli sto je organizovan u okviru Regionalnog programa za Jugoistočnu Evropu 2020-2023 „Od nelegalnih finansijskih prihoda do povrata imovine” koji provodi UNODC uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, te je nastavak aktivnosti Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom koje će provoditi u okviru dogovorene Aktive Mape puta oporavka za Bosnu i Hercegovinu.