Saopštenja

Saopštenja /August 30, 2022

VINKO JAKIĆ, DIREKTOR FEDERALNE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM, POTPISAO SPORAZUM O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA SA UREDOM UJEDINJENIH NACIJA ZA DROGE I KRIMINAL

Ured Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (UNODC) i Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom su danas u Sarajevu potpisali Sporazum o realizaciji akcionog plana za izgradnju operativnih kapaciteta za provođenje finansijskih istraga i zapljene imovine.

Sporazum su u ime navedenih institucija uz prisustvo gđe Jasne Pekić, potpisali Constantine Palicarsky, regionalni savjetnik za borbu  protiv korupcije i oduzimanja imovinske koristi / Šef programskog ureda u Republici Srbiji i Vinko Jakić, direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom. 

Cilj ovog sporazuma je stavljanje fokusa na aktivnosti i operativne kapacitete koji su potrebni institucijama za efikasno sprovođenje financijskih istraga i povrata imovine, kroz jedan koordinisan pristup aktivnostima koje je potrebno sprovesti, kako bi se imao koherentan pristup u pružanju tehničkih implementacija pomoći.

Akcioni plan obuhvata programski period do kraja kalendarske 2022. godine i sastoji se od tri dijela koji uključuju opis aktivnosti, vremenski okvir i institucije koje će biti vodeći partneri u realizaciji opisanih aktivnosti.

Glavna svrha ovog akcionog plana je da pruži pregled trenutnih izazova u efikasnoj implementaciji procesa oduzimanja nezakonito stečene imovine i da ponudi mapu puta za prevazilaženje ovih izazova. Ovo se postiže jačanjem zakonskog okvira i izgradnjom institucionalnih kapaciteta u Bosni i Hercegovini u cjelini, a u ovom dokumentu tretira institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) u ovoj oblasti.

Opšti cilj ovog projekta je unaprjeđenje opšte bezbijednosti jurisdikcija Zapadnog Balkana i šireg regiona kroz borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ciljevi ove inicijative su sljedeći: (i) izgradnja kapaciteta za oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalom i proširenu zapljenu imovine; (ii) izgradnja kapaciteta za oduzimanje nezakonito stečene imovine kroz nacionalnu koordinaciju i regionalnu i međuregionalnu saradnju i (iii) osigurati prikupljanje relevantnih statističkih podataka u različitim fazama procesa zapljene i povrata imovine na nacionalnom nivou.

Ova inicijativa prvenstveno ima za cilj jačanje kapaciteta čitavog regiona za otkrivanje, praćenje i oduzimanje nezakonite dobiti i imovinske koristi stečene kriminalom, omogućavanje razmjene informacija i saradnje sa drugim jurisdikcijama u tom smislu, te jačanje regionalne i međuregionalne saradnje u ovoj oblasti.