Saopštenja

Saopštenja /August 05, 2022

Poziv na Javnu raspravu

Javna rasrpava na tekst Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom

       Predlagač Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, obrađivač propisa za predlagača Vladu Federacije Bosne i Hercegovine provodi aktivnost na izradi Prijedloga ovog Zakona.

       Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, koji je prihvaćen kao dobra osnova za izradu Prijedlog zakona i to Predstavnički dom na nastavku 35. redovne sjednice održane 27.07.2022. godine i Dom naroda na 20. sjednici održanoj 28.07.2022. godine, kada su doneseni i zaključci kojima se zadužuje predlagatelj da organizuje i provede javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

      Javna rasprava će se održati u ponedjeljak 22.08.2022. godine sa početkom u 10:00 h u prostorijama Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, na adresi Put života 2.

      Kako bi se što kvalitetnije pripremio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom obavještava zainteresovana lica da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na  nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom mogu dostaviti na adresu:

 Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, Put života 2, 71 000 Sarajevo

ili na elektronsku adresu:

info@fazuoi.gov.ba najkasnije do 12.09.2022. godine.