Saopštenja

Saopštenja /June 24, 2022

OBUKA

 

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom u saradnji sa UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime organizovala je trodnevnu obuku „Postupci oduzimanja nezakonito stečene imovine krivičnim djelom s posebnim osvrtom na finansijske istrage u Federaciji Bosne i Hercegovine”, koja je nastavak aktivnosti koji Agencija realizuje u okviru Regionalnog programa za Jugoistočnu Evropu 2020-2023 „Od nelegalnih finansijskih prihoda do povrata imovine” koji provodi UNODC uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

 

Obuci, čijoj organizaciji je pomogao i Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, su prisustvovali predstavnici kantonalnih tužilaštava i policijskih agencija.


Tokom trodnevnog skupa razgovarano je o pravnom okviru i teoretskom aspektu financijskih istraga, međuinstitucionalnoj saradnji i podršci u cilju efektivnog provođenja financijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, toku postupka od prijema krivične prijave do upućivanja optužnice na potvrđivanje, put od osnova sumnje do osnovane sumnje, pokretanju posebnog postupka za oduzimanje imovinske koristi, te prevarama u privrednom poslovanju.

 

Nataša Trninić, zamjenica tužioca za organizovani kriminal u Tužilaštvu za organizovani kriminal Republike Srbije je učesnicima obuke predstavila praksu i probleme u primjeni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog djela u Republici Srbiji, dok je Zrinko Ručević, stalni sudski vještak za računovodstvo i finansije u Republici Hrvatskoj prenio iskustva Hrvatske u metodologiji prikupljanja i obrade podataka u utvrđivanju nesrazmjera.

Prisutni tužitelji su takođe upoznati sa ulogom suda u potvrđivanju optužnice i izdavanju naredbi za provođenje radnji dokazivanja i određivanja mjera osiguranja po Zakonu o oduzimanju imovinske koristi nezakonito stečene krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

U završnici obuke, Vinko Jakić, direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom je najavio nastavak aktivnosti ka unapređenju sistemskih rješenja za oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, kao i za upravljanje istom, koje će biti ključno za dugoročnu borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, čime će se jačati povjerenje javnosti u institucije, te postati ključni aspekt zaštite vladavine prava.