Saopštenja

Saopštenja /April 06, 2022

OBUKA

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom je u saradnji sa OSCE Sekretarijatom, organizovala obuku za tužitelje „Primjena instituta proširenog oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, povezana lica i koordinacija nadležnih tijela u postupku oduzimanja“.

Obuci su prisustvovali glavni kantonalni tužitelji i zamjenici glavnih kantonalnih tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine, a podršku organizaciji obuke pružio je Centar za edukaciju sudija i tužioca Federacije Bosne i Hercegovine.

Poseban zanačaj instituta proširenog oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, ogleda se u činjenici da se proširenim oduzimanjem omogućava oduzimanje ne samo imovinske koristi povodom koje se vodi krivični postupak, nego i svake imovinske koristi za koju se opravdano vjeruje da potiče iz istog ili drugih krivičnih djela koja su prethodila  ili povezana sa krivičnim djelom zbog koje se vodi postupak. Adekvatna primjena navedenog instituta je kroz ovu obuku dala učesnicima odgovore na eventualne nedoumice koje su učesnici imali, te im pomoglo da prošire znanja iz ove oblasti.
Član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i predsjedavajući Stalne komisije za efikasnost i kvalitet tužilaštava, gosp. Sanin Bogunić je istakao važnost aktivnosti koje provodi Agencija, a koje se odnose na obuku državnih i policijskih službenika i nosilaca pravosudnih funkcija u cilju unapređenja efikasnosti, kvalitete, nezavisnosti i transparentnosti pravosuđa, što značajno doprinosi suzbijanju kriminaliteta u Bosni i Hercegovini, i posebno jačanje povjerenja javnosti u pravosudne institucije, te vraćanje vjere u vladavinu prava.
Direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Vinko Jakić govorio je o proširenom oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, te pravnom okviru, komparativnoj perspektivi i primjerima iz tužiteljske prakse, dok su ostali predavači govorili o povezanim osobama (grupama društava), osobama s posebnim dužnostima u društvu i s njima povezanim osobama, pranju novca, teoretskom aspektu proširenog oduzimanja i bitnim razlozima uređenja oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, te oblike u kojima je stečena, kao i kriminalno političke motive normiranja u pravcu „pojednostavljenja“ procedure s obzirom na brojne poteškoće. 
Na obuci su prisutni takođe mogli čuti o najboljim primjerima iz prakse pojedinih tužiteljstava i sudova, kao i iskustva Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u financijskim istragama i proširenom oduzimanju imovinske koristi.

Obuka, koja je održana od 04. do 06. aprila 2022. godine u Tarčinu,  organizovana je u okviru projekta „Jačanje borbe protiv transnacionalnog organiziranog kriminala u jugoistočnoj Evropi kroz unapređenu regionalnu saradnju u oblasti privremenog i trajnog oduzimanja imovine stečene krivičnim djelom i ponovnoj društvenoj upotrebi oduzete imovine“ koji se provodi pod pokroviteljstvom OSCE Sekretarijata.