Saopštenja

Saopštenja /April 04, 2022

Potpisan Sporazum o saradnji

JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom su danas u Sarajevu potpisale Sporazum o saradnji koji prije svega ima za cilj adekvatnu implementaciju Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sporazum su u ime navedenih institucija uz prisustvo gđe Irise Čevra, predstavnice OSCE Sekretarijata i gđe Jasne Pekić, predstavnice UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime, potpisali Arben Murtezić, direktor JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Vinko Jakić, direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom. 

Cilj ovog sporazuma je uspostavljanje saradnje u oblasti stručne edukacije državnih i policijskih službenika i nosilaca pravosudnih funkcija u vezi s finansijskim istragama i oduzimanjem imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

„Ovaj Sporazum je nastavak uspješne saradnje dvije institucije. Sporazum je istovremeno okvir za sticanje novih znanja i vještina u ovoj oblasti. Vjerujem da ćemo zajedničkim radom kreirati novi kvalitet u procesu edukacija, potreban pravosudnim institucijama i državi Bosni i Hercegovini“, izjavio je direktor Jakić.

Potpisnici su saglasni da će uspostaviti saradnju radi razmjene iskustva, informacija i tehničke pomoći u skladu sa zakonskim ovlastima, a u vezi organizovanja zajedničkih i pojedinačnih edukacija iz područja finansijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

Centar je saglasan da će na prijedlog Agencije u godišnji Program početne obuke i program stručnog usavršavanja uvrstiti teme i obuke iz područja finansijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, te da će edukacije koje organizuje Agencija biti priznate kao obavezne edukacije kojima sudije i tužioci mogu ispuniti minimalne uslove stručnog usavršavanja radi ispunjenja svoje profesionalne obaveze.
Sporazumom je preciziran zajednički nastup prema domaćim i međunarodnim organizacijama koje bi potencijalno mogle biti pokrovitelj edukacija, a dogovoreno je i izdavanje publikacija iz područja finansijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, koje nastanu kao rezultat zajedničkih edukacija i projekata iz ove oblasti.

Dvije institucije će u okviru svojih zakonom propisanih nadležnosti, sarađivati u oblasti stručne edukacije državnih i policijskih službenika i nosilaca pravosudnih funkcija u vezi s finansijskim istragama i oduzimanjem imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

Prema riječima Murtezića, Centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, kao jedan od nosilaca ovog sporazuma, zajedničkim edukacijama u procesu izgradnje i osnaživanja pravosuđa, će nastojati usmjeriti profesionalni razvoj sudija i tužilaca, te unaprijediti strateško i sveobuhvatno djelovanje na poslovima oduzimanja nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH.