Saopštenja

Saopštenja /December 30, 2021

RADNI SASTANAK

Direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Vinko Jakić prisustvovao je radnom skupu eksperata o standardizovanom prikupljanju sveobuhvatne statistike o oduzimanju imovine pribavljene krivičnim djelom koji je održan u Beogradu.

Ovaj skup je organizovan u okviru projekta „Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu putem jačanja regionalne saradnje u oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“, koji implementiraju AIRE Centar u saradnji s Regionalnom Antikoupcijskom inicijativom uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, i glavna projektna aktivnost obuhvata uspostavljanje regionalne platforme o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, organizovanje konferencija, obuka i bilateralnih sastanaka, kao i jačanje kapaciteta za prikupljanje, analizu i distribuciju statistike.

Regionalni projekat o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom će se usredsrediti na regionalnu saradnju i podrazumjevati unapređenje programa za jačanje kapaciteta namjenjenih ključnim institucijama, podsticanje regionalne i međunarodne saradnje, praćenje djelotvorne primjene mjera oduzimanja imovinske koristi i promovisanje pozitivne prakse u procesu oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

Na ovom su skupu, koji je održan od 27. do 29. decembra, prisustvovali i predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije, Republičkog javnog tužilaštva Republike Srbije, Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom - Ministarstvo pravde Republike Srbije i Agencije za upravljanje oduzetom imovinom - Ministarstva pravde Republike Srpske. 

Zaključci koje je predložila Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, a koji se odnose na harmonizaciju važećih propisa i sudske prakse u oblasti oduzimanja nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, blagovremeno uključivanje agencije u planiranje, odlučivanje i izvršenje odluka o privremenom i trajnom oduzimanju, te nesmetan pristup bazama podataka o svim vidovima imovine građana, bit će uvršteni u listu zajedničkih zaključaka sa sastanka.