Novosti

Novosti /December 07, 2021

OBAVJEŠTENJE

U skladu sa Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 09 0 K 039445 21 Kpp od 13.09.2021. godine kojim se Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom povjeravaju na upravljanje nekretnine pravnog lica "HECOPROM" d.o.o. Sarajevo na adresi Džemala BIjedića bb u Sarajevu, Agencija obavještava sve zainteresovane da se u zakup daje sljedeći poslovni prostor na gore navednoj adresi:

REDNI BROJ  BROJ POSLOVNOG PROSTORA 

KVADRATURA POSLOVNOG PROSTORA

CIJENA POSLOVNOG PROSTORA 
1 OI-41 20 m2 1.854,70 KM
2 OI-11 40 m2 1.709,40 KM
3 OI-39 40 m2 1.709,40 KM
4 OI-35 20 m2 854,70 KM
5 OI-44 2 m2 256,40 KM
6 OI-40 20 m2 854,70 KM 
7 OI-43 22 m2 854,70 KM 

*Napomena: U cijenu nije uračunat PDV jer Agencija nije PDV obveznik

Svi zainteresovani za sve informacije mogu se obratiti Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom na adresi Put života 2 u Sarajevu ili telefonskim putem 033 407 345 radnim danima u periodu od 08:00 do 16:00 sati.