Novosti

Novosti /January 22, 2021

Odražan radni sastanak rukovodstva Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i Federalnog tužilaštva FBiH

Danas je u prostorijama Federalnog tužilaštva održan sastanak na kojem su prisustvovali gosp. Damien Romestant, pravni ekspert ispred Delegacije Evropske unije i vođa projekata „Projekat EU4Justice: Podrška borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini “, zatim glavni federalni tužilac gosp. Munib Halilović, te direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom gosp. Vinko Jakić.

Tema sastanka bila je jačanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine, naročito kroz proaktivnija vođenja finansijskih istraga i oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom.

U tom smislu, a uzimajući u obzir zakonom utvrđene nadležnosti Federalnog tužilaštva i Agencije, te uz podršku i pomoć projektnog tima EU4Justice, nastojat će se kroz određene zajedničke aktivnosti unaprijediti cjelokupan sistem borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Jedna od ključnih stvari na kojima treba poraditi u narednom periodu jeste ujednačavanje prakse kantonalnih tužilaštava prilikom vođenja finansijskih istraga i oduzimanja nezakonito stečene imovine, uzimajući u obzir slučajeve dosadašnjeg različitog postupanja, ali i neefikasnosti pojedinih tužilaštava u ovim slučajevima.

Shodno tome, a uzimajući u obzir činjenicu da je nadležnost Agencije između ostalog i provođenje analiza u području oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, kao i provođenje stručne edukacije iz područja finansijskih istraga, to će uveliko pomoći Federalnom tužilaštvu da na temelju provedenih analiza, daje obavezna uputstva kantonalnim tužilaštvima u cilju efikasnijeg postupanja. 

Pored navedenog, provođenje zajedničkih programa edukacije i obuka, bit će u fokusu zajedničkog djelovanja ove tri institucije. Cilj je da se na bazi do sada uspješno provodenih finansijskih istraga i oduzimanja imovine, a koristeći se i dodatnim znanjima i iskustvima od strane stručnih lica, sačini kvalitetan plan i program obuka koji će uveliko doprinijeti efikasnijem sistemu borbe protiv kriminala u Federaciji BiH. 

Tokom navedenog sastanka su određeni daljnji pravci djelovanja, te je zajednički zaključeno da s obzirom na svoje nadležnosti, kapacitete i obim poslova,  Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom u saradnji sa Federalnim tužilaštvom Federacije Bosne i Hercegovine, a uz pomoć projektnog tima EU4Justice može dati značajan doprinos u ostvarenju strateških ciljeva u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.