Novosti

Novosti /December 09, 2020

Oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH - Infografika

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom učestvuje u online prezentaciji Izvještaja "Učinkovita implementacija mjera oduzimanja nezakonito stečene imovine na području Zapadnog Balkana: pregled regionalne metodologije za monitoring, ključnih standarda i slučajeva dobrih praksi". 
Izvještaj je sačinjen u okviru dvogodišnjeg projekta "Jačanje kapaciteta za borbu protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi kroz poboljšanje mjera oduzimanja imovine", kojeg implementiraju AIRE centar (Centar za savjetovanje o individualnim pravima u Evropi) i RAI (Regionalna anti-korupcijska inicijativa), uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Agencija pruža stručnu podršku nadležnim pravosudnim institucijama u području upravljanja sa privremeno i trajno oduzetom imovinom koja je stečena izvršenjem krivičnih djela, provodi stručne analize u ovoj oblasti, organizira obuke profesionalaca i obavlja druge poslove određene Zakonom. Značajni rezultati koje je Agencija postigla u petogodišnjem periodu postojanja daju osnova za daljna poboljšanja, naročito u domenu modernizacije važećeg zakonodavstva i razvijanja procedura za efikasno i transparentno upravljanje oduzetom imovinom u najboljem društvenom (općem) interesu. 
Dosadašnja praksa je pokazala da se samo kroz blisku saradnju nadležnih institucija mogu ostvariti željeni rezultati u cilju upravljanja sa imovinom različitog oblika i velike vrijednosti, koja nakon pravosnažnih sudskih odluka postaje vlasništvo Federacije Bosne i Hercegovine. 

Agencija će i dalje biti ključni partner svim institucijama u Bosni i Hercegovini koje se bave otkrivanjem, identifikacijom, privremenim i trajnim oduzimanjem nezakonito stečene imovine i starati se sa pažnjom dobrog domaćina o očuvanju vrijednosti oduzete imovine i njezinoj upotrebi za interese cjelokupne društvene zajednice

Preuzmi infografiku