Saopštenja

Saopštenja /February 13, 2020

BOSNA I HERCEGOVINA PREDALA PREDSJEDAVANJE BAMIN MREŽOM

U organizaciji OSCE Sekretarijata u Tirani se 12. i 13. februara održava redovni sastanak Upravnog odbora BAMIN mreže (Balkanska međuagencijska mreža za upravljanje oduzetom imovinom). 

Pored predstavnika Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srpske, sastanku su prisustvovali predstavnici Državne agencije za imovinu Crne Gore i Agencije za oduzetu imovinu Albanije, kao i direktor Sekretarijata BAMIN mreže  Andrea D' Angelo i Jill Thomas.

Na ovom sastanku predstavnika tijela za upravljanje oduzetom imovinom razgovaralo se o dosadašnjim rezultatima rada ove mreže, mogućem proširenju članstva, te budućim aktivnostima vezanim za unapređenje mehanizama za upravljanje nezakonito stečenom imovinskom koristi u regionu. 

Predstavnice Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju, gđa. Denise Mazzolani, zamjenica šefa Odjela za strateška pitanja policije i gđa. Iris Pilika, službenik programa za ekonomsku saradnju i upravljanje istakle su da će OSCE dati punu podršku radu BAMIN mreže u narednom periodu u cilju poboljšanja i unapređenja međunarodne i međuinstitucionalne saradnje svih tijela u regionu koji upravljaju sa imovinom koja je oduzeta od organiziranog kriminala i drugih oblika kriminala.

Također, direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom doc. dr. sci. Vinko Jakić predao je predsjedavanje BAMIN-om za 2020. godinu Crnoj Gori,  te najavio aktivno učešće Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u daljim aktivnostima ove mreže.