Saopštenja

Saopštenja /February 01, 2019

OKONČAN PROGRAM OBUKE ZA RUKOVODEĆE DRŽAVNE SLUŽBENIKE

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine je u toku 2018. godine implemenirala dokument Program obuke za rukovodeće državne službenike koji je sadržavao pet modula i trajao od aprila do novembra 2018. godine. Svrha Programa je bila povećanje efikasnosti rukovodećih državnih službenika u efektivnijem obavljanju poslova, sticanju novih i nadogradnji već postojećih menadžerskih vještina, naročito u oblasti strateškog, finansijsko-analitičkog i interpersonalnog upravljanja, kao i unapređenju znanja, vještina i sposobnosti istih. Navedenom Programu ispred Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom su prisustvovale dvije rukovodeće državne službenice Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Nerma Bavčić, pomoćnik direktora u Sektoru za preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinom i Hanadi Karić, pomoćnik direktora u Sektoru za analitičko-strateške poslove.
Nakon uspješno odslušanih svih pet modula, pomoćnice direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom su pred Stručnom komiisjom za procjenu znanja, prof. dr. Zijadom Rahimić i prof. dr. Elvirom Čizmićem prezentovale završne projekte pod nazivom „Funkcije menadžmenta u privrednim društvima pod privremenom mjerom osiguranja, sa posebnim osvrtom na menadžment ljudskih potencijala“ i „Provedba finansijskog upravljanja i kontrole u Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom“, nakon čega su im uručene diplome o uspješno okončanoj obuci od strane Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine.
Diplomom o uspješno okončanoj obuci rukovodeće državne službenice Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom će doprinijeti razvoju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom kroz rukovođenje i upravljanje radnim procesima, odnosno ljudima, a samim tim uticati i na kvalitet pružanja usluga građanima Federacije Bosne i Hercegovine.