Kontakt

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

FEDERALNA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM

Put života 2, 71000 Sarajevo
telefon: +387 33 407 350
fax: +387 33 210 532