INFORMACIJE

Saopštenja /February 13, 2020

BOSNA I HERCEGOVINA PREDALA PREDSJEDAVANJE BAMIN MREŽOM

U organizaciji OSCE Sekretarijata u Tirani se 12. i 13. februara održava redovni sastanak Upravnog odbora BAMIN mreže (Balkanska međuagencijska mreža za upravljanje oduzetom imovinom).

Pročitaj više

Saopštenja /February 12, 2020

PRIPREMA REGIONALNOG SPORAZUMA O PODJELI IMOVINE

Direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom doc. dr. sci. Vinko Jakić je 11.02.2020. godine u Beogradu prisustvovao prvom radnom sastanku eksperata koji učestvuju u pripremi prvog regionalnog sporazuma...

Pročitaj više

Saopštenja /January 17, 2020

DIREKTOR FEDERALNE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U POSJETI KANTONALNOM TUŽILAŠTVU POSAVSKOG KANTONA

U Orašju je 17.01.2020. godine održan radni sastanak između gosp. Vinka Jakića, direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i gosp. Luke Dabića, glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Posavskog kantona.

Pročitaj više

Saopštenja /December 20, 2019

POSJETA INSTITUCIJAMA U TUZLI

U okviru aktivnosti Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u 2019. godini koje se tiču uspostavljanja međuinstitucionalne saradnje...

Pročitaj više

Saopštenja /July 18, 2019

Novo ime za novi imidž

Hotel Emiran, jedan od objekata kojim privremeno upravlja Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, od danas se zove Walter.

Pročitaj više

Saopštenja /July 17, 2019

Trajno oduzet kamion Mercedes Atego

Predstavnici Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, uz asistenciju Sudske policije Federacije BiH, danas su u Gračanici preuzeli na upravljanje trajno oduzeto teretno motorno vozilo marke Mercedes Benz tip Atego 1223.

Pročitaj više

Saopštenja /May 22, 2019

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom u Zagrebu

“Jačanje kaznenopravnih institucija i vladavina prava u središnjoj i istočnoj Evropi, suzbijanje korupcije u javnom sektoru učinkovitom provedbom financijskih istraga i oduzimanjem imovine”.

Pročitaj više

Saopštenja /February 01, 2019

OKONČAN PROGRAM OBUKE ZA RUKOVODEĆE DRŽAVNE SLUŽBENIKE

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine je u toku 2018. godine implemenirala dokument Program obuke za rukovodeće državne službenike koji je sadržavao pet modula i trajao od aprila do novembra 2018. godine.

Pročitaj više

Saopštenja /October 01, 2018

Obuka u organizaciji Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih država

Uposlenici Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom su 26. i 27. septembra 2018. godine prisustvovali obuci iz oblasti Finansijskih istraga/forenzičkog računovodstva koju su uspješno savladali.

Pročitaj više

Saopštenja /July 26, 2018

Svaki predmet je novi profesionalni problem

DANI o nama

Pročitaj više
Zakonito, stručno i efikasno obavljanje poslova.
Ostvarivanje pune saradnje Agencije sa drugim organima.
Profesionalna nepristranost i politička nezavisnost.