INFORMACIJE

Saopštenja /May 16, 2022

Održan radni sastanak sa predstavnicima OSCE-a

Koordinator OSCE-a za ekonomske i okolišne aktivnosti ambasador Igli Hasani sa šeficom misije OSCE-a u BiH ambasadoricom Kathleen Kavalec, te međunarodnim i lokalnim zvaničnicima, posjetiti hotel Walter u Sarajevu u kojem su smještene ukrajinske izbjeglic

Pročitaj više

Saopštenja /April 06, 2022

OBUKA

OBUKA „PRIMJENA INSTITUTA PROŠIRENOG ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE KRIVIČNIM DJELOM, POVEZANA LICA I KOORDINACIJA NADLEŽNIH TIJELA U POSTUPKU ODUZIMANJA“

Pročitaj više

Saopštenja /April 04, 2022

Potpisan Sporazum o saradnji

Potpisan Sporazum o saradnji JU Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

Pročitaj više

Saopštenja /March 17, 2022

Ukrajinske izbjeglice bit će smještene u hotelu “Walter”

Izbjeglice iz Ukrajine koje dođu u Bosnu i Hercegovinu bit će smještene u hotelu Walter kojim upravlja Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom

Pročitaj više

Saopštenja /January 27, 2022

OBUKA

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom u saradnji sa Misijom OSC-a u Bosni i Hercegovini, organizovala je dvodnevnu Obuku „Primjena instituta proširenog oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, povezana lica i koordinaci

Pročitaj više

Saopštenja /December 30, 2021

RADNI SASTANAK

Jačanje regionalne saradnje u oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Pročitaj više

Saopštenja /December 23, 2021

KONFERENCIJA

"Izazovi kod primjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH"

Pročitaj više

Saopštenja /May 20, 2021

Interni oglas

Za prijem namještenika na neodređeno vrijeme

Pročitaj više

Saopštenja /March 18, 2021

Ponovni interni oglas za prijem namještenika u radni odnos

Na osnovu člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 49/05), Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, objavljuje Interni oglas

Pročitaj više

Saopštenja /January 28, 2021

JAVNI OGLAS za prijem lica radi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (volontera)

javni oglas za prijem lica radi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u Federalnu agenciju za upravljanje oduzetom imovinom

Pročitaj više
Zakonito, stručno i efikasno obavljanje poslova.
Ostvarivanje pune saradnje Agencije sa drugim organima.
Profesionalna nepristranost i politička nezavisnost.