INFORMACIJE

Saopštenja /November 10, 2022

Stručni edukativni skup

Stručni edukativni skup okupio glavni tužioce i zamjenike glavih tužioca Kantonalnih tužilaštava, predsjednike Kantonalnih sudova i njihove zamjenike, kao i rukovodioce Agencija za provedbu zakona, te predstavnike akademskih institucija i međunarodnih zaj

Pročitaj više

Saopštenja /October 05, 2022

Okrugli sto

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom u saradnji sa UNODC-om organizovala Okrugli sto za izradu prijedloga Strategije i Akcionog plana

Pročitaj više

Saopštenja /August 30, 2022

VINKO JAKIĆ, DIREKTOR FEDERALNE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM, POTPISAO SPORAZUM O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA SA UREDOM UJEDINJENIH NACIJA ZA DROGE I KRIMINAL

Potpisan sporazum o realizaciji akcionog plana. UNODC pruža podršku Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca

Pročitaj više

Saopštenja /August 05, 2022

Poziv na Javnu raspravu

Poziv na Javnu raspravu na tekst Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom

Pročitaj više

Saopštenja /July 07, 2022

Vinko Jakić, direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, učestvuje na dvodnevnom Regionalnom sastanku o politikama oduzimanja imovine koji se održava u Beču

Regionalni sastanak u Beču

Pročitaj više

Saopštenja /June 24, 2022

OBUKA

Direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Vinko Jakić, u saradnji sa UNODC-om organizovao trodnevnu obuku za tužitelje o postupcima oduzimanja nezakonito stečene imovine krivičnim djelom s posebnim osvrtom na financijske istrage u Fed

Pročitaj više

Saopštenja /June 22, 2022

Vinko Jakić, direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom najavio nova rješenja u borbi protiv kriminala, fokus na oduzimanje ilegalno stečene imovine

Jučer i danas su na Igmanu održana dva okrugla stola u organizaciji federalne Agencije za oduzimanje nezakonito stečene imovine na temu izazova pri oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnih djela.

Pročitaj više

Saopštenja /May 16, 2022

Održan radni sastanak sa predstavnicima OSCE-a

Koordinator OSCE-a za ekonomske i okolišne aktivnosti ambasador Igli Hasani sa šeficom misije OSCE-a u BiH ambasadoricom Kathleen Kavalec, te međunarodnim i lokalnim zvaničnicima, posjetiti hotel Walter u Sarajevu u kojem su smještene ukrajinske izbjeglic

Pročitaj više

Saopštenja /April 06, 2022

OBUKA

OBUKA „PRIMJENA INSTITUTA PROŠIRENOG ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE KRIVIČNIM DJELOM, POVEZANA LICA I KOORDINACIJA NADLEŽNIH TIJELA U POSTUPKU ODUZIMANJA“

Pročitaj više

Saopštenja /April 04, 2022

Potpisan Sporazum o saradnji

Potpisan Sporazum o saradnji JU Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

Pročitaj više
Zakonito, stručno i efikasno obavljanje poslova.
Ostvarivanje pune saradnje Agencije sa drugim organima.
Profesionalna nepristranost i politička nezavisnost.