INFORMACIJE

Saopštenja /August 20, 2020

AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM PREUZELA ČETIRI ZAPLIJENJENA SKUPOCJENA VOZILA

Službenici Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom su 17.08.2020. godine preuzeli četiri skupocjena putnička motorna vozila marke HUMMER, BMW X 70, Mercedes Benz tip 460.2, Audi 4L...

Pročitaj više

Saopštenja /March 06, 2020

UČESTVOVANJE NA KONFERENCIJI „NAJBOLJE PRAKSE U POGLEDU PRIVREMENOG I TRAJNOG ODUZIMANJA IMOVINE“

Na poziv organizatora, direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Vinko Jakić, kao predavač, je prisustvovao edukaciji “Najbolje prakse u pogledu privremenog i trajnog oduzimanja imovine”.

Pročitaj više

Saopštenja /February 13, 2020

BOSNA I HERCEGOVINA PREDALA PREDSJEDAVANJE BAMIN MREŽOM

U organizaciji OSCE Sekretarijata u Tirani se 12. i 13. februara održava redovni sastanak Upravnog odbora BAMIN mreže (Balkanska međuagencijska mreža za upravljanje oduzetom imovinom).

Pročitaj više

Saopštenja /February 12, 2020

PRIPREMA REGIONALNOG SPORAZUMA O PODJELI IMOVINE

Direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom doc. dr. sci. Vinko Jakić je 11.02.2020. godine u Beogradu prisustvovao prvom radnom sastanku eksperata koji učestvuju u pripremi prvog regionalnog sporazuma...

Pročitaj više

Saopštenja /January 17, 2020

DIREKTOR FEDERALNE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U POSJETI KANTONALNOM TUŽILAŠTVU POSAVSKOG KANTONA

U Orašju je 17.01.2020. godine održan radni sastanak između gosp. Vinka Jakića, direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i gosp. Luke Dabića, glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Posavskog kantona.

Pročitaj više

Saopštenja /December 20, 2019

POSJETA INSTITUCIJAMA U TUZLI

U okviru aktivnosti Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u 2019. godini koje se tiču uspostavljanja međuinstitucionalne saradnje...

Pročitaj više

Saopštenja /July 18, 2019

Novo ime za novi imidž

Hotel Emiran, jedan od objekata kojim privremeno upravlja Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, od danas se zove Walter.

Pročitaj više

Saopštenja /July 17, 2019

Trajno oduzet kamion Mercedes Atego

Predstavnici Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, uz asistenciju Sudske policije Federacije BiH, danas su u Gračanici preuzeli na upravljanje trajno oduzeto teretno motorno vozilo marke Mercedes Benz tip Atego 1223.

Pročitaj više

Saopštenja /May 22, 2019

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom u Zagrebu

“Jačanje kaznenopravnih institucija i vladavina prava u središnjoj i istočnoj Evropi, suzbijanje korupcije u javnom sektoru učinkovitom provedbom financijskih istraga i oduzimanjem imovine”.

Pročitaj više

Saopštenja /February 01, 2019

OKONČAN PROGRAM OBUKE ZA RUKOVODEĆE DRŽAVNE SLUŽBENIKE

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine je u toku 2018. godine implemenirala dokument Program obuke za rukovodeće državne službenike koji je sadržavao pet modula i trajao od aprila do novembra 2018. godine.

Pročitaj više
Zakonito, stručno i efikasno obavljanje poslova.
Ostvarivanje pune saradnje Agencije sa drugim organima.
Profesionalna nepristranost i politička nezavisnost.