INFORMACIJE

Javne Nabavke /February 26, 2024

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA

JAVNI poziv za dostavljanje ponuda usluga hotelskog smještaja za stručno obrazovanje i usavršavanje državnih policijskih službenika i nosioca pravosudnih funkcija

Pročitaj više

Javne Nabavke /November 17, 2023

Javni poziv za prikupljanje ponuda za sklapanje okvirnog ugovora o zakupu zatvorenog skladišnog prostora

Javni poziv za prikupljanje ponuda za sklapanje okvirnog ugovora o zakupu zatvorenog skladišnog prostora

Pročitaj više

Javne Nabavke /September 28, 2022

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA I STRUČNOG USAVRŠAVANJA (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BiH)

Pročitaj više

Javne Nabavke /September 28, 2022

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge hotelskog smještaja i stručnog usavršavanja (usluge iz Aneksa II dio B. Zakona o javnim nabavkama BiH)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge hotelskog smještaja i stručnog usavršavanja (usluge iz Aneksa II dio B. Zakona o javnim nabavkama BiH)

Pročitaj više

Javne Nabavke /September 28, 2022

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA I STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Pročitaj više

Javne Nabavke /September 01, 2022

Odluka o prihvatanju ponude za pružanje javne nabavke usluge usluga hotelskog smještaja i stručnog usavršavanja

Odluka o prihvatanju ponude za pružanje javne nabavke usluge usluga hotelskog smještaja i stručnog usavršavanja

Pročitaj više

Javne Nabavke /July 29, 2022

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA I STRUČNOG USAVRŠAVANJA (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BiH)

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA I STRUČNOG USAVRŠAVANJA (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BiH)

Pročitaj više

Javne Nabavke /July 27, 2022

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Planu javnih nabavki

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Planu javnih nabavki za 2022. godinu Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

Pročitaj više

Javne Nabavke /July 27, 2022

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge hotelskog smještaja i stručnog usavršavanja (usluge iz Aneksa II dio B. Zakona o javnim nabavkama BiH)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge hotelskog smještaja i stručnog usavršavanja (usluge iz Aneksa II dio B. Zakona o javnim nabavkama BiH)

Pročitaj više

Javne Nabavke /July 26, 2022

Odluka o usvajanju plana javnih nabavki

Odluka o usvajanju plana javnih nabavki Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2022. godinu

Pročitaj više
Zakonito, stručno i efikasno obavljanje poslova.
Ostvarivanje pune saradnje Agencije sa drugim organima.
Profesionalna nepristranost i politička nezavisnost.