INFORMACIJE

Javne Nabavke /December 31, 2020

Odluka o prihvatanju ponude 5th Dimension

Odluka o prihvatanju ponude 5th Dimension

Pročitaj više

Javne Nabavke /December 31, 2020

Odluka o prihvatanju ponude - Adriatic Osiguranje

Odluka o prihvatanju ponude - Adriatic Osiguranje

Pročitaj više

Javne Nabavke /December 31, 2020

Odluka o prihvatanju ponude - AUTODELTA D.O.O.

Odluka o prihvatanju ponude - AUTODELTA D.O.O.

Pročitaj više

Javne Nabavke /December 31, 2020

Odluka o prihvatanju ponude - BIHAMK ASISTENCIJA

Odluka o prihvatanju ponude - BIHAMK ASISTENCIJA

Pročitaj više

Javne Nabavke /December 31, 2020

Odluka o prihvatanju ponude - EUROFER

Odluka o prihvatanju ponude - EUROFER

Pročitaj više

Javne Nabavke /December 31, 2020

Odluka o prihvatanju ponude - HIFA

Odluka o prihvatanju ponude - HIFA

Pročitaj više

Javne Nabavke /December 31, 2020

Odluka o prihvatanju ponude - LEFTOR

Odluka o prihvatanju ponude - LEFTOR

Pročitaj više

Javne Nabavke /December 31, 2020

Odluka o prihvatanju ponude - TRIGLAV OSIGURANJE

Odluka o prihvatanju ponude - TRIGLAV OSIGURANJE

Pročitaj više

Javne Nabavke /December 31, 2020

Odluka o usvajanju žalbe i poništenju postupka javne nabavke

Odluka o usvajanju žalbe i poništenju postupka javne nabavke

Pročitaj više

Javne Nabavke /December 31, 2020

Odluka o prihvatanju ponude - Svjetlostkomerc

Odluka o prihvatanju ponude - Svjetlostkomerc - nabavka kancelarijskog materijala

Pročitaj više
Zakonito, stručno i efikasno obavljanje poslova.
Ostvarivanje pune saradnje Agencije sa drugim organima.
Profesionalna nepristranost i politička nezavisnost.