INFORMACIJE

Novosti /January 22, 2021

Odražan radni sastanak rukovodstva Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i Federalnog tužilaštva FBiH

Odražan radni sastanak rukovodstva Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i Federalnog tužilaštva Federacije Bosne Hercegovine sa voditeljem projekta „EU4Justice: Podrška borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u BiH“

Pročitaj više

Javne Nabavke /December 31, 2020

Odluka o prihvatanju ponude 5th Dimension

Odluka o prihvatanju ponude 5th Dimension

Pročitaj više

Javne Nabavke /December 31, 2020

Odluka o prihvatanju ponude - Adriatic Osiguranje

Odluka o prihvatanju ponude - Adriatic Osiguranje

Pročitaj više

Javne Nabavke /December 31, 2020

Odluka o prihvatanju ponude - AUTODELTA D.O.O.

Odluka o prihvatanju ponude - AUTODELTA D.O.O.

Pročitaj više

Javne Nabavke /December 31, 2020

Odluka o prihvatanju ponude - BIHAMK ASISTENCIJA

Odluka o prihvatanju ponude - BIHAMK ASISTENCIJA

Pročitaj više

Javne Nabavke /December 31, 2020

Odluka o prihvatanju ponude - EUROFER

Odluka o prihvatanju ponude - EUROFER

Pročitaj više

Javne Nabavke /December 31, 2020

Odluka o prihvatanju ponude - HIFA

Odluka o prihvatanju ponude - HIFA

Pročitaj više

Javne Nabavke /December 31, 2020

Odluka o prihvatanju ponude - LEFTOR

Odluka o prihvatanju ponude - LEFTOR

Pročitaj više

Javne Nabavke /December 31, 2020

Odluka o prihvatanju ponude - TRIGLAV OSIGURANJE

Odluka o prihvatanju ponude - TRIGLAV OSIGURANJE

Pročitaj više

Javne Nabavke /December 31, 2020

Odluka o usvajanju žalbe i poništenju postupka javne nabavke

Odluka o usvajanju žalbe i poništenju postupka javne nabavke

Pročitaj više
Zakonito, stručno i efikasno obavljanje poslova.
Ostvarivanje pune saradnje Agencije sa drugim organima.
Profesionalna nepristranost i politička nezavisnost.