INFORMACIJE

Novosti /June 10, 2021

JAVNI OGLAS

J A V N I O G L A S za prijem 1 (jednog ) namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Pročitaj više

Saopštenja /May 20, 2021

Interni oglas

Za prijem namještenika na neodređeno vrijeme

Pročitaj više

Javne Nabavke /March 22, 2021

OBRAZAC PRAĆENJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

OBRAZAC PRAĆENJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA FEDERALNE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U PERIODU OD 01.01 DO 31.12.2020 GODINE

Pročitaj više

Saopštenja /March 18, 2021

Ponovni interni oglas za prijem namještenika u radni odnos

Na osnovu člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 49/05), Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, objavljuje Interni oglas

Pročitaj više

Novosti /February 15, 2021

Dnevnik TV SA: Upravljanje oduzetom imovinom

Dnevnik TV SA: Upravljanje oduzetom imovinom

Pročitaj više

Novosti /February 08, 2021

Vinko Jakić učestvovao na sastanku Upravnog odbora projekta EU4Justice

Direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Vinko Jakić, sudjelovao je putem video – konferencije, 6. sastanku Upravnog odbora projekta Evropske unije: „ EU4Justice: Podrška borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije u Bosni i Herc

Pročitaj više

Saopštenja /January 28, 2021

JAVNI OGLAS za prijem lica radi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (volontera)

javni oglas za prijem lica radi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u Federalnu agenciju za upravljanje oduzetom imovinom

Pročitaj više

Novosti /January 22, 2021

Odražan radni sastanak rukovodstva Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i Federalnog tužilaštva FBiH

Odražan radni sastanak rukovodstva Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i Federalnog tužilaštva Federacije Bosne Hercegovine sa voditeljem projekta „EU4Justice: Podrška borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u BiH“

Pročitaj više

Javne Nabavke /December 31, 2020

Odluka o prihvatanju ponude 5th Dimension

Odluka o prihvatanju ponude 5th Dimension

Pročitaj više

Javne Nabavke /December 31, 2020

Odluka o prihvatanju ponude - Adriatic Osiguranje

Odluka o prihvatanju ponude - Adriatic Osiguranje

Pročitaj više
Zakonito, stručno i efikasno obavljanje poslova.
Ostvarivanje pune saradnje Agencije sa drugim organima.
Profesionalna nepristranost i politička nezavisnost.