NOVOSTI

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU ODUZETIH POKRETNIH STVARI

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom objavljuje Javni oglas za prodaju oduzetih pokretnih stvari

Pročitajte više

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom u okviru Međunarodnog dana borbe protiv korupcije obilježila 09. Decembar - Dan Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

09. Decembar - Dan Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

Pročitajte više

Stručni edukativni skup

Stručni edukativni skup okupio glavni tužioce i zamjenike glavih tužioca Kantonalnih tužilaštava, predsjednike Kantonalnih sudova i njihove zamjenike, kao i rukovodioce Agencija za provedbu zakona, te predstavnike akademskih institucija i međunarodnih zaj

Pročitajte više

Okrugli sto

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom u saradnji sa UNODC-om organizovala Okrugli sto za izradu prijedloga Strategije i Akcionog plana

Pročitajte više

VINKO JAKIĆ, DIREKTOR FEDERALNE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM, POTPISAO SPORAZUM O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA SA UREDOM UJEDINJENIH NACIJA ZA DROGE I KRIMINAL

Potpisan sporazum o realizaciji akcionog plana. UNODC pruža podršku Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca

Pročitajte više

Poziv na Javnu raspravu

Poziv na Javnu raspravu na tekst Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom

Pročitajte više

Vinko Jakić, direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom najavio nova rješenja u borbi protiv kriminala, fokus na oduzimanje ilegalno stečene imovine

Jučer i danas su na Igmanu održana dva okrugla stola u organizaciji federalne Agencije za oduzimanje nezakonito stečene imovine na temu izazova pri oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnih djela.

Pročitajte više

JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU ODUZETIH MOTORNIH VOZILA

JAVNO NADMETANJE

Pročitajte više

Održan radni sastanak sa predstavnicima OSCE-a

Koordinator OSCE-a za ekonomske i okolišne aktivnosti ambasador Igli Hasani sa šeficom misije OSCE-a u BiH ambasadoricom Kathleen Kavalec, te međunarodnim i lokalnim zvaničnicima, posjetiti hotel Walter u Sarajevu u kojem su smještene ukrajinske izbjeglic

Pročitajte više

OBUKA

OBUKA „PRIMJENA INSTITUTA PROŠIRENOG ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE KRIVIČNIM DJELOM, POVEZANA LICA I KOORDINACIJA NADLEŽNIH TIJELA U POSTUPKU ODUZIMANJA“

Pročitajte više

Potpisan Sporazum o saradnji

Potpisan Sporazum o saradnji JU Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

Pročitajte više
ODUZETA IMOVINA
Zakonito, stručno i efikasno obavljanje poslova.
Ostvarivanje pune saradnje Agencije sa drugim organima.
Profesionalna nepristranost i politička nezavisnost.
Institucije