NOVOSTI

AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM PREUZELA ČETIRI ZAPLIJENJENA SKUPOCJENA VOZILA

Službenici Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom su 17.08.2020. godine preuzeli četiri skupocjena putnička motorna vozila marke HUMMER, BMW X 70, Mercedes Benz tip 460.2, Audi 4L...

Pročitajte više

UČESTVOVANJE NA KONFERENCIJI „NAJBOLJE PRAKSE U POGLEDU PRIVREMENOG I TRAJNOG ODUZIMANJA IMOVINE“

Na poziv organizatora, direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Vinko Jakić, kao predavač, je prisustvovao edukaciji “Najbolje prakse u pogledu privremenog i trajnog oduzimanja imovine”.

Pročitajte više

BOSNA I HERCEGOVINA PREDALA PREDSJEDAVANJE BAMIN MREŽOM

U organizaciji OSCE Sekretarijata u Tirani se 12. i 13. februara održava redovni sastanak Upravnog odbora BAMIN mreže (Balkanska međuagencijska mreža za upravljanje oduzetom imovinom).

Pročitajte više

PRIPREMA REGIONALNOG SPORAZUMA O PODJELI IMOVINE

Direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom doc. dr. sci. Vinko Jakić je 11.02.2020. godine u Beogradu prisustvovao prvom radnom sastanku eksperata koji učestvuju u pripremi prvog regionalnog sporazuma...

Pročitajte više

DIREKTOR FEDERALNE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U POSJETI KANTONALNOM TUŽILAŠTVU POSAVSKOG KANTONA

U Orašju je 17.01.2020. godine održan radni sastanak između gosp. Vinka Jakića, direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i gosp. Luke Dabića, glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Posavskog kantona.

Pročitajte više

POSJETA INSTITUCIJAMA U TUZLI

U okviru aktivnosti Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u 2019. godini koje se tiču uspostavljanja međuinstitucionalne saradnje...

Pročitajte više

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom poklonila kamion Federalnoj upravi civilne zaštite

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom danas je u skladu sa Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnoj upravi civilne zaštite poklonila kamion “Mercedes Benz – Atego 1223”

Pročitajte više

PREDSTAVNICI PROJEKTA EU4JUSTICE U POSJETI AGENCIJI

U Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom 11.10.2019. godine održan je radni sastanak direktora Agencije doc.dr.sci. Vinka Jakića i gđe Isabelle Arnal, voditeljice projekta „EU4Justice:

Pročitajte više

DRUGO JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA (KAMION) „Mercedes Benz – Atego 1223“

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA PRODAJE TRAJNO ODUZETE IMOVINE

Pročitajte više

JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA (KAMION) „Mercedes Benz – Atego 1223“ I DRUGIH STVARI

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom putem javnog nadmetanja, prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, prodaje trajno oduzetu imovinu/stvari sljedećih karakteristika:

Pročitajte više
ODUZETA IMOVINA
Zakonito, stručno i efikasno obavljanje poslova.
Ostvarivanje pune saradnje Agencije sa drugim organima.
Profesionalna nepristranost i politička nezavisnost.
Institucije